Morgenpasning

Roskilde Private Skole åbner hver morgen kl. 7.30. Fra kl. 7.30 til kl. 8.15, hvor undervisningen begynder, tilbyder vi morgenpasning for eleverne i 0.-3. klasse.

Elever fra 4.-9. klasse kan også møde ind fra kl. 7.30, men forventes selv at kunne hygge sig i deres respektive klasselokaler, indtil undervisningen begynder.