Værdigrundlag

Skolen har sin rod i den protestantiske frikirke Adventistkirken og bygger derfor på det kristne livssyn. Det betyder, at skolen anser alle mennesker for værdifulde, uanset baggrund. Skolen finder det vigtigt, at eleverne udvikler et positivt menneskesyn baseret på kristne værdier.

Undervisningen lægger vægt på at udvikle og styrke følgende værdier

  • faglige, sociale og kreative evner
  • åndsfrihed, ligeværd og demokrati
  • personlig ansvarsfølelese og respekt for andre

Gennem et nært samarbejde mellem elever, lærere og forældre ønsker skolen at sikre sig, at skolens mål og værdier afspejler sig i undervisningen.