Målsætning

Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang inden for de rammer, som gælder for frie grundskoler. Det betyder, at skolen tilbyder en undervisning, der har til formål:

  • at give eleverne en uddannelse baseret på kristne værdier og holdninger
  • at udvikle personlige egenskaber hos eleverne, der gør dem i stand til at leve i en foranderlig verden
  • at udvikle elevernes personlige ansvarsfølelse og næstekærlighed
  • at skabe en tryg ramme i hverdagen
  • at give eleverne medansvar for overskuelige mål i undervisningen
  • at give elever og forældre mulighed for medleven i skolens dagligdag og aktiviteter
  • at sikre det bedst mulige samarbejde mellem hjem og skole om det enkelte barns skolegang og pasning