Undervisning

Roskilde Private Skole skal som en fri, privat grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Roskilde Private Skole følger folkeskolens mål- og fagbeskrivelser i forenklede fælles mål. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner.

Roskilde Private Skoles kristne værdigrundlag opfyldes ved at den enkelte lærer inden for rammerne af forenklede fælles mål sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever kristne værdier hver dag.

Undtaget er begyndelsestidspunktet for faget tysk, hvor vore elever først har faget fra 6. klassetrin, men de når frem til målene for 9. klasse, da vi giver dem ekstra lektioner i 9. klasse.