Undervisning

Roskilde Private Skole skal som en fri, privat grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Roskilde Private Skole følger folkeskolens mål- og fagbeskrivelser i Fælles Mål. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner.

Roskilde Private Skoles kristne værdigrundlag opfyldes ved at den enkelte lærer inden for rammerne af Fælles Mål sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever kristne værdier hver dag.

Undtaget er begyndelsestidspunktet for faget tysk, hvor vore elever først har faget fra 6. klassetrin, men de når frem til målene for 9. klasse, da vi giver dem ekstra lektioner i 9. klasse.

Link: 

Dansk pdf
Engelsk pdf
Tysk pdf
Historie pdf
Kristendom pdf
Samfundsfag pdf
Matematik pdf
Natur/Teknik pdf
Geografi og biologi pdf
Fysik/Kemi pdf
Idræt pdf
Musik pdf
Billedkunst pdf
Håndværk og design pdf
Madkundskab pdf